GEOGRAFIA URBANISTYCZNA PDF

Lisowski A., , Geografia społeczna nowa koncepcja dyscypliny, Czasopismo geograficzne, 67, 2, 4. Liszewski S., , Geografia urbanistyczna. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, PWN, Warszawa 2. , procesy urbanizacji [w:] Geografia urbanistyczna, PWN, Warszawa. o podręczniku i specjalizacji geografia urbanistyczna pragnie się podkreślić realną możliwość poszerzania współpracy architektów i urbanistów z geografami .

Author: Shakatilar Fezilkree
Country: Italy
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 24 August 2005
Pages: 281
PDF File Size: 19.35 Mb
ePub File Size: 2.58 Mb
ISBN: 772-6-67738-459-7
Downloads: 6382
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Volar

.

This article was written by admin